Vsak dober vrtnar ali načrtovalec ve, da so trajnice osnova lepo urejenega okrasnega vrta ali javne zelene površine.

Najlažje je zasaditi nekaj dreves in grmovnic ter zasejati travo, morda dodati barvito gredico enoletnic. A to ni dovolj. Piko na i dajo prav trajnice. Zakaj?

Ker so zanimive celo leto, ko cvetijo in tudi, ko ne cvetijo. Ker sadiko kupimo le enkrat, ta pa raste in se razrašča. Tako da ˝mladičke˝ kmalu lahko presadimo drugam ali z njimi razveselimo prijatelje. Toliko sort je, da lahko z njimi ustvarimo strogo formalni vrt ali sproščeno divji, kričeče barvit ali prefinjeno umirjen kotiček. So majhni, le slab centimeter visoki drobižki, ki zapolnijo fuge tlakovanih poti, pa tudi pravi orjaki, ki nas skrijejo pred radovednimi pogledi.

Koliko denarja naša mesta vsako leto namenijo gredam enoletnic in cvetočih čebulnic? Preveč. V mestnih parkih lahko barvite enoletnice elegantno zamenjajo zanimive trajnice. Poleg tega, da so lepe, jih sadimo le enkrat in je zato strošek za sadike neprimerno nižji.

Če smo uspeli zbuditi vašo radovednost, berite dalje.

Na naši strani je mnogo zanimivega. V naši vrtnariji boste dobili vse, kar potrebujete, da bi dodali barvitost in zanimive teksture vašemu vrtu. V vrtnariji Trajnice Golob-Klančič gojimo preko 1100 vrst in sort trajnic. Od Acaena-e do Waldsteinia-e. Vedno imamo na zalogi velike količine posameznih vrst (sort), ki so namenjene urejevalcem okolja ali večjim zasaditvam s trpežnimi rastlinami. Naše strokovno zelo dobro podkovane in visoko izobražene prodajalke vam bodo z veseljem pomagale pri izbiri. Na pomoč bodo priskočile tudi, če boste imeli kakršnokoli vprašanje glede načrtovanja, zasajanja ali vzdrževanja.

Ker pove slika več kot tisoč besed ...

TEHNOLOGIJA OBVLADOVANJA ZAPLEVELJENOSTI IN RAZRASTI LIŠAJEV IN MAHOV V PRIDELAVI SADIK DIVJIH ŠPARGLJEV (ASPARAGUS ACUTIFOLIUS) IN POSKUSNA PRIDELAVA NA KMETIJAH (EKSRP)

11.12.2023 – 11.12.2024

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU

    Naziv ukrepa: ukrep M16 - Sodelovanje

    Naziv podukrepa: podukrep M16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih

    proizvodov, praks, procesov in tehnologij

    Naziv projekta: »Tehnologija obvladovanja zapleveljenosti in razrasti lišajev in mahov v pridelavi sadik divjih špargljev (Asparagus Acutifolius) in poskusna pridelava na kmetijah«

PARTNERJI PROJEKTA

Partnerji projekta:

    KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (vodilni partner)

    Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola

    Trajnice Golob Klančič, Rehar Klančič Mojca

    Bioteca trgovina in proizvodnja d.o.o.

    Svetovanje, izobraževanje in oblikovanje, Zdenka Žakelj s.p.

    Jernej Mazej, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

    Kogoj Filip

    Juretič Vasja

    Žižmond Vesna

CILJI PROJEKTA

Pridelava zdravih dvoletnih sadik divjih špargljev. Vzpodbujanje pridelovalcev špargljev k sajenju divjega šparglja in vzgoja potrošnikov za uporabo v kulinariki.
REZULTATI PROJEKTA

​Gojenje divjega šparglja na njivskih površinah v kombinaciji z gojenimi. Podaljšanje sezone. Večja uporaba v prehrani. Vzpodbujanje mladih za pridelavo. Okoljsko sprejemljivejša proizvodnja. Znanje o sodobni priprave jedi iz špargljev.
OPIS PROJEKTA

Projekt APITT je povezal 6 partnerjev iz treh različnih sektorjev v občinah Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica. Glavni cilj operacije je bil ustvariti inovativen program na področju turizma – apiturizem in apiterapijo. Ostali Cilji projekta so bili:

    vzpostaviti partnerstvo za dolgoročni razvoj apiturizma in apiterapije;

    vzpostaviti pogoje (prostorske in kadrovske) za izvajanja apiturizma in apiterapije (ureditev apartmaja, opravljen tečaj za medene masaže),

    vzpostaviti in pilotno izvesti apiterapijo in medeno masažo,

    vzpostaviti in pilotno izvesti kolesarsko čebelarsko pot, ki bo povezoval celotno območje LAS,

    vzpostaviti in pilotno izvesti čebelji tabor,

    uporabiti sodobne tehnologije (QR kode) za promocijo, vključevanje otrok, mladostnikov in starejših v dogajanje

​Vrednost projekta:

    celotna vrednost: 24.898,02 EUR

    vrednost sofinanciranja (EKSRP): 22.283,73 EUR (89,5%)

 Trajanje projekta: 11.12.2023 – 11.12.2024


Povezave:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
https://www.program-podezelja.si/
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.