V vrtovih pogosto ločimo okrasni vrt od užitnega. Ta delitev menda izhaja še iz časov, ko je bilo v navadi sadne in zelenjadne rastline tudi v domačem vrtu škropiti proti boleznim in škodljivcem. Ker to navado v glavnem opuščamo, lahko začnemo govoriti o prepletanju okrasnega in užitnega vrta ...