Med trajnicami trave zasedajo čedalje bolj pomembno mesto. So namreč protiutež kričeče barvitemu cvetju in s svojimi razgibanimi silhuetami dajejo možnost oblikovati bizarne vrtne motive.


Kot tudi sicer velja za vse trajnice, so si tudi posamezne vrste in sorte trav med seboj zelo različne ...