Ob besedi trava večina pomisli na travnik ali vrtno trato. Vendar v vrtni kulturi razlikujemo dve obliki vzgoje trav. Najbolj razširjena oblika vzgoje trav je trata in tudi po površinah pod travami so trate gotovo v prednosti. Trave, ki se ne gojijo kot trate, pač pa kot prosto rastoče trajnice, pa so po številu vrst in sort neprimerno bolj obsežna skupina vrtnih rastlin ...