Najprej je treba ugotoviti, da je strokovni tisk tisti, ki pomembno vpliva na širjenje strokovnega obzorja široke publike. Ko govorimo o uporabi okrasnih rastlin pri oblikovanju našega okolja, je mnogo različnih okoliščin povzročilo, da se tako imenovana vrtna kultura pospešeno razvija tudi pri nas in le ena okoliščina je tudi ta, da imamo kar nekaj strokovnih in poljudno strokovnih revij s področja vrtnega oblikovanja in vrtnarjenja. Ali pa je morda bil pogoj za nastanek in obstoj tovrstnih revij razvijajoča se splošna vrtna kultura v našem okolju ? ...