Zelo velike trajnice ne sodijo v vsak prostor. Prav pridejo do izraza le, če niso utesnjene. Gledati jih je treba od daleč, sicer jih ne vidimo. S svojo impozantnostjo pa dajo marsikateremu vrtu ali javni zeleni površini posebno vrednost ...