V vrtu trajnice brez velikih težav gojimo na ekološki način. Pri tem je res že od vsega začetka potrebno delo prav zastaviti in pri sebi razčistiti, kaj sploh pričakujemo od vrta. Ob tem sploh ni res, da mora vrt delovati na pol divje, zapleveljen in neurejen. Lahko ga oblikujemo po svojih željah kar se barvnih kompozicij tiče in tudi strukturo cvetja in listja lahko dosežemo zelo raznoliko ali pa zelo umirjeno, kot nam je pač všeč.  Le pri izboru vrst in sort ter pri izbiri načina vzgoje sadik trajnic moramo zavestno izbirati tiste, ki so za tak način vzgoje primerne ...