Kaj je ekološko vrtnarjenje ali naravi prijazno vrtnarjenje ? Gotovo je to tisto vrtnarjenje, ki spremlja dogajanja v naravi in jih poizkuša do določene mere posnemati. Gotovo je to uporaba čim bolj naravnih metod pomoči rastlinam k dobri rasti. Ne vprašajte pa me, katera konstelacija nebesnih teles je 'ta prava', ker Vam na to ne bom znala odgovoriti. In nihče tega ne more posplošeno vedeti, ker na rast rastlin vpliva mnogo faktorjev in med njimi prav gotovo niso najvažnejši luna in zvezde.  Mnogi smo pri delu z rastlinami zelo uspešni tudi brez poznavanja in upoštevanja nebesnih konstelacij. Nihče pa ne more biti uspešen brez vedenja o zahtevah rastlin po hranilih, vodi, obdelanosti ali neobdelanosti tal ter o njihovih zahtevah glede svetlobe in toplote ...