V Nemčiji na javne površine uspešno zasajajo trajnice. Essen bo v letu 2017 zelena prestolnica Evrope (Ljubljana 2016).

Z vidika racionalne porabe proračunskega denarja je zasajanje trajnic na javne zelene površine brez dvoma zelo racionalna rešitev. Racionalna tudi v smislu porabe časa in materialov za vzdrževanje. Pomemben je pa tudi okoljevarstven vidik, saj v nasadih trajnic načeloma ni potrebno uporabljati škodljivih fitofarmacevtskih sredstev.

Na uporabo trajnic so ponosni
Na uporabo trajnic so ponosni

Na uporabo trajnic so ponosni

Pozno jeseni posajene sadike (brez zastirke) -
januarja izgleda tako, poleti bo slika že popolnoma drugačna, v prihajajočih letih bo pa sploh lepo (potrpljenje bo bogato poplačano)

V Nemčiji na javne površine uspešno zasajajo trajnice. Essen bo v letu 2017 zelena prestolnica Evrope (Ljubljana 2016)

Na uporabo trajnic so ponosni